Frekvensmedicin Bioresonans

Vad är det? Nedan skall jag försöka förmedla vad det är.

Frekvensmedicin Bioresonansterapi Energimedicin

Kvantfysik Energetisk analysmetod och terapi med frekvenser av sinusvågor

Sinusvåg, är den enda naturliga svängningsrörelsen för ett fritt svängande system. Den är till exempel den minsta beståndsdelen av en ljudton. Flera sinusvågor bildar en frekvens. Våg är en svängning som utbreder sig i ”rummet”, ingen materia förflyttas, enbart energi.

Sinusvågor som inte skadar oss (samt andra vågor, som tyvärr inte alltid är lika ofarliga) och frekvenser finns runt omkring oss och i oss.

Solen är kanske den äldsta formen vi känner till nu och här, bestående av värme, strålning och ljus. Solen sänder ut både bra och mindre bra vågor och frekvenser. En del rent skadliga och en del mycket välgörande .

Hjärtat sänder ut mätbara elektriska impulser i form av sinusvågor. I vår hjärna kan man mäta alfa-, beta-, delta- och thetavågor till exempel. Elektriska impulser och vibrationer i olika frekvenser finns i och omkring oss dygnet runt. I hjärnan, i musklerna, längs med nervbanorna och i cellerna. Ta som exempelvis kattens spinnande som ligger inom samma spann frekvenser som benbyggande celler osteoblaster, vilket gör att bentätheten ökar med en spinnande katt i knät eller över önskat område.

En hel del medicinsk utrustning såsom EKG, EEG och VCC använder sig av att mäta elektriska vågor och frekvenser. Ultraljud, Mikrovågsugnar, radiokanaler med alla olika frekvenser, digital TV och frekvenser för jordens rotationshastighet runt sin axel, vinkelfrekvens. Med mera, med mera

Kroppen har en enastående förmåga till självläkning. Om en eller några få celler i kroppen börjar bete sig felaktigt kan oftast de omkringliggande cellerna påverka dem att fungera som de skall igen. Är det däremot många celler som fallerar i sin tänkta uppgift av någon anledning så kan man behöva påverka och stimulera dem extra för att hjälpa kroppen till självläkning samt att se över det som belastar och försvagar individen. Elektrosmog, stress, ett allt för surt PH-värde, parasiter, allergier, osv.

Vi utsätter oss dagligdags för väldigt många påfrestningar. Avgaser, negativ stress, bakterier och virus, miljögifter och utarmade jordar, en kosthållning och sättet att inta den på som inte alltid är enbart uppbyggande. Hormonstörande ämnen från plaster och bekämpningsmedel. Genetiska, ärftliga svagheter som gör oss mer benägna att utveckla vissa sjukdomar, krämpor och besvär. Redan hos ett nyfött barn brukar man kunna mäta upp till 200 olika gifter i kroppen. Flamskyddsmedel, diverse miljögifter och tungmetaller. Med andra ord så startar kampen tidigt för att hålla oss på banan.

Ett sätt att stimulera till läkning är att bland annat att använda sig av frekvensmedicin och bioresonans. Frekvensmedicin kallas ibland även för kvantmedicin och är en modern datorteknologi (i denna form ca 35 år) med ett avancerat system för analys, diagnostik och energibalansering, med ständig utveckling, förbättring och utökning av mätbara frekvenser. Denna avancerade utrustning kan mäta både på mikro- och makronivå. Med flera tusen referensvärden registrerade i systemet får frekvensmaskinen en mycket bred analys och harmoniseringsmöjlighet.

Utifrån påverkande frekvenser som geologiska orsaker typ currylinjer och vattenådror samt magnetfält och strålning från mobilmaster och wi-fi. Eller kanske pollen och en hudkräm eller vetemjöl, medicin och kosttillskott som exempel, som individen inte tål. Alternativt är helt rätt för individen i fråga.

Energetiska mätningar kan också göras på en mycket detaljerad nivå i olika organ, ner på ATP nivå samt på hormoner och signalsubstanser eller reella besvär som sömnsvårigheter, förkylningar, maginfluensa, energibrist, artrossmärtor, svamp, gastrit, herpes, urinvägsinfektion, svårigheter med att tillgodogöra sig olika vitaminer och mineraler, och mycket mer.

Maskinen mäter energetiska avtryck och frekvenser både högt upp i energifältet samt på ett djupare plan då fysiska och psykiska besvär är ett faktum och högst kännbart. Vid utslag högt upp i energifältet kan obalanser och sjukdomar ge en blockering vid mätningar som ligger mycket ytligt, dvs mycket tidiga tecken på ohälsa, och vid lite bioresonansharmonisering, lite mer sömn eller en förändring i kosten, aldrig kommer att bryta ut eller ge symtom. Likväl kan blockeringar på ett djupare plan kräva flera tillfällen med harmonisering och återkommande sådana för att få ett önskat resultat och lindring.

Parasiter, virus och bakterier är också exempel på sådant som oftast kräver flera gånger med maskinen och ibland regelbunden kontroll och återkommande underhåll. En behandling är avslappnande och du sitter eller ligger stilla under mätning och behandling/harmonisering. Du kan självklart läsa, dricka te eller vatten under tiden eller bara vila. Efteråt kan man bli lite trött, slö och tagen men välmående. Ibland känner man av en förbättring direkt men det är inte ovanligt att det även kan ta lite tid beroende på vad man behandlar. Precis som med många andra behandlingsformer så startar man en process i kroppen som fortsätter att jobba. Hjälp till självhjälp kan man också kalla det.

© Copyright 2021, MIMAMEID Massage & Helhetsterapi